April162014

Anonymous asked: How is it that you're so damn cute?

petaniehaus:

Mom, is that you?

fun 

7AM
vietint turned 6 today!

vietint turned 6 today!

(Source: assets)

February262014
8PM

xenitaph:

Spirit Guard Udyr

(via pik-achu92)

game 

2PM
2PM
2PM
m-i-tom:

Mưa trên biển vắng…
& Luôn mang lại cảm xúc đặc biệt…

m-i-tom:

Mưa trên biển vắng…

& Luôn mang lại cảm xúc đặc biệt…

(Source: allane-s)

1PM
12PM

binhbeer:

Chùm ảnh đẹp quá 

(Source: giotieudieu)

12PM
evgkt:

Khi phụ nữ “Thay Nhớt” :| 

evgkt:

Khi phụ nữ “Thay Nhớt” :| 

fun 

12PM
12PM
10AM

dzunglv-blog:

twotibsawhisker:

2tonocean:

wired-infornography:

(via Show and Tell - Imgur)

I remember reading this a while back, I’m glad it’s made it’s way to my dash again

things like this are more important than 90% of tumblr

I love this comic

(Source: svetlania.com)

think 

February252014
“Có 3 quy tắc trong tình yêu:
1 Yêu nhau thoải mái
-Nhưng đừng tùy tiện sờ vào chỗ đái của nhau =))
2 , Xác định yêu là cưới
-Chứ k phải để nghịch phần dưới free =))
3. Tình yêu là bù đắp cho nhau những khoảng trống
-Chứ ko phải lấy chỗ thừa chọc bừa vào chỗ thiếu ;-)” (via kensaii)

fun 

3PM
← Older entries Page 1 of 337