July112014

(Source: youtube.com)

July82014

(Source: chuyencuabeo, via m-i-tom)

fun 

2PM
July42014
sutsit:

Đm, thích quá =))

sutsit:

Đm, thích quá =))

fun 

July22014
“- Gián: Hễ mỗi lần tụi nó chán lại kêu tên tao, đếch hiểu được tại sao ?
- Chuồn chuồn: Buồn thì kệ mẹ tụi mày, liên quan gì đến tao ?
- Hổ: Tao xác thực là thằng Báo không học chung mẫu giáo với tao nhé !
- Bò: Bao nhiêu cái ngu đổ lên đầu tao là sao?
- Gà: Mấy đứa chơi game ngu tha cho tao, đừng réo tên tao nữa
- Sói : Tao thề không bao h tụi tao đi chung 3 con.
- Gấu: Bọn mày yêu nhau thì kệ mẹ bọn mày nhé, tao đéo liên quan j đâu !
- Cua: Đừng móc tao !!!
- Trâu: Tao đâu còn trẻ nữa, con Nghé mới trẻ @@
- Ve: Tao thề chưa bao giờ nhảy vào cái ca nào cả
- Sóc: Tao muốn về rừng , chán sống trong lọ lắm rồi…
- Tê giác: Tao hiền lành vậy mà không hiểu sao cứ bảo tao là ác…
- Heo nằm buồn tủi: Tao suốt ngày bị nhốt trong chuồng, có biết gì đâu mà cứ bắt tao đi đóng phim cơ chứ…”

Muông thú kể tội =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Thấy thương ghê hôn =)))))))))))))))))))))))))

:))

(Source: bluejoker32, via songphinhan)

fun 

12PM
June282014
m-i-tom:

Chết cmn cười cái comment =))

m-i-tom:

Chết cmn cười cái comment =))

fun 

10AM
heli2412:

Sad but true :3

heli2412:

Sad but true :3

(via binhbeer)

fun 

April162014

Anonymous said: How is it that you're so damn cute?

petaniehaus:

Mom, is that you?

fun 

7AM
vietint turned 6 today!

vietint turned 6 today!

(Source: assets)

February262014
8PM

xenitaph:

Spirit Guard Udyr

(via pik-achu92)

game 

2PM
2PM
2PM
m-i-tom:

Mưa trên biển vắng…
& Luôn mang lại cảm xúc đặc biệt…

m-i-tom:

Mưa trên biển vắng…

& Luôn mang lại cảm xúc đặc biệt…

(Source: allane-s)

← Older entries Page 1 of 337